Nieznane listy Magdaleny Mortęskiej. Teksty i komentarz

1. Wprowadzenie Uprzejmości pana Profesora Rafała Witkowskiego, który go odkrył, zawdzięczam tekst rękopisu nieznanego autora, a raczej kompilatora, pod długim tytułem: ŁAŃCUCH ZAKONNYCH WOLNOŚCI reformacji chełmińskiej reguły s. ojca Benedykta przez staranie przew. panny Magdaleny z Mortąg Mortęskiej, pierwszej klasztoru chełmińskiego ksieni, w ogniwa kanonów ss. roku 1579, a pracowicie roku 1631 zaczęty, roku zaś 1663, …

Nieznane listy Magdaleny Mortęskiej. Teksty i komentarz Read More »