Półrocznik humanistyczny Ogród to wyjątkowy periodyk naukowy i literacki o interdyscyplinarnym charakterze. Publikujemy w nim rozprawy i eseje z zakresu humanistyki, zwłaszcza historii literatury i historii idei, także historii sztuki i filmoznawstwa o wyraźnym zróżnicowaniu metodologicznym. Odsłaniamy ciągłość kultury polskiej i europejskiej – od epok dawnych po współczesność. Zamieszczamy też naukowe edycje źródłowe utworów, w tym literatury stosowanej (okolicznościowej), także twórczość współczesną. Każdy numer posiada obszerny dział recenzji oraz ilustracje. Półrocznik Ogród istnieje nieprzerwanie od 1988 roku w numeracji ciągłej. Od numeru 31-34 wydawany również w formie elektronicznej.

Pobierz bezpłatnie najnowsze numery “Ogrodu”


Przeczytaj najnowsze teksty z Ogrodu