Siedleckie epizody w życiu i pismach Bolesława Prusa. W 170. rocznicę urodzin pisarza

Każdy z nas powinien mieć dwie ojczyzny. Własną i poznaną, bo wtedy widzimy i lepiej, i pełniej. Łatwiej nam zobaczyć z innej perspektywy blaski i cienie własnej ojczyzny, ale i blaski i cienie tej drugiej krainy, zrozumieć, że tu i tam jednaki jest nasz ludzki los.
Aleksander Głowacki, używający pseudonimu literackiego Bolesław Prus, przyszedł na świat 20 sierpnia 1847 roku na plebanii w Hrubieszowie, gdzie gospodarował ksiądz parafii hrubieszowskiej, Feliks Troszczyński, krewny ze strony matki Olka, Apolonii z Trembińskich. Ojcem dziecka był Antoni Głowacki – oficjalista dworski herbu Prus.

Przyszły autor takich powieści, jak: Placówka (1886), Lalka (1890), Emancypantki (1894), Faraon (1895), Dzieci (1909), nowel i opowiadań: Anielka, Antek, Kamizelka, Katarynka, Nawrócony, Omyłka, Powracająca fala, Przygoda Stasia, Sieroca dola, Ze wspomnień cyklisty, wcześnie osierocony przez oboje rodziców, dorastał głównie w Puławach u babki, Marcjanny Trembińskiej, a następnie w Lublinie u ciotki Domiceli Olszewskiej.
W lutym 1862 roku Aleksander przybył wraz ze swym starszym o 13 lat bratem i opiekunem do Siedlec. Leon Głowacki otrzymał posadę nauczyciela geografii, historii oraz łaciny w Szkole Powiatowej w Siedlcach – obecnie jest to remontowany budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Żółkiewskiego przy ul. Stanisława Konarskiego 1:
[…] wakacje 1861 r. trwały dłużej w porównaniu z innymi latami. Szkoły bowiem z powodu ówczesnych niepokojów w kraju były zamknięte, otwarto je dopiero z początkiem drugiego półrocza 1861/62. Siedlecka, jak doniósł dyrektorowi gimnazjum gubernialnego w Lublinie jej nadzorca Jeleniew, otwarta została 31 stycznia 1862 r., a naukę rozpoczęto w dniu następnym. Do szkoły zapisało się 311 uczniów. Rok szkolny stosownie do rozporządzenia Komisji Rządowej Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. zakończono 30 lipca 1862. Pobyt zatem Aleksandra Głowackiego w szkole siedleckiej trwał równo pół roku.
Warto przypomnieć, że przy ul. Floriańskiej 10 funkcjonuje dziś I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa.
W roku 1918 utworzono w Siedlcach państwowe Gimnazjum im. Stanisława Hetmana Żółkiewskiego. Mieściło się ono w dwóch budynkach – przy ul. Floriańskiej powstał Wydział Humanistyczny, a przy ul. Konarskiego (dawniej Szkolnej) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W roku 1923 Wydział Humanistyczny przekształcono w odrębną placówkę – Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Prusa. (…)