Grodno naukowe i artystyczne – wiosną 2017

Grodno – miasto, w którym oddycha się historią. Jednak mieszkańcy twierdzą, że pomimo wielu istniejących tu historycznych nawiązań, jest to najbardziej europejskie miasto na Białorusi. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, widząc wokół piękne ulice, odrestaurowane kamienice, trotuary, zadbane parki i skwery, kolorowe wystawy, kawiarenki i restauracje zachęcające przechodniów do wejścia. Chociaż jest to jedno z najstarszych miast naszych wschodnich sąsiadów, a zabytkowa jego część rozciąga się daleko poza ścisłe centrum, zwiedzający nie czują się w nim przytłoczeni przeszłością. Subtelne połączenie historii z nowoczesnością sprawia, że wielogodzinne spacery i zwiedzanie dają ogromną przyjemność. Tym bardziej, że w Grodnie – mieście wielu kultur – można odnaleźć i polskie ślady, przypominające, że jeszcze nie tak dawno było to miasto leżące na terytorium Rzeczypospolitej, przesiąknięte polską kulturą i ważny ośrodek życia politycznego, pamiętający czasy panowania polskich królów od XIV stulecia.

Tegoroczny wiosenny wyjazd do Grodna miał jednak konkretnie sprecyzowany cel. W dniach 11 i 12 kwietnia na Wydziale Filologicznym Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały odbyła się studencka konferencja naukowa Nauka – 2017. Konferencja była najważniejszą częścią programu Dni Nauki organizowanego przez Uniwersytet. Zarówno posiedzenie plenarne, jak i późniejsze prace w panelach dyskusyjnych, przeprowadzone zostały w budynku Wydziału Filologicznego przy ulicy Orzeszkowej 22.
Obrady otworzyła Dziekan wydziału, docent Inna Lisowska. Opowiedziała o głównych kierunkach funkcjonujących w ramach wydziału oraz o możliwościach i perspektywach naukowo-badawczej pracy studentów.
Program konferencji zakładał pracę w osiemnastu sekcjach, w których czynny udział wzięło prawie 300 prelegentów, studentów i doktorantów, głównie z uczelni białoruskich, ale też gości z dwóch polskich uniwersytetów: Uniwersytetu w Białymstoku oraz siedleckiego. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jako członkinie Koła Rusycystów, w konferencji wzięły udział dwie studentki: licencjat Dorota Chmielak reprezentująca Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, z wystąpieniem Проблема культуры и нравственности в произведениях „Декамерон” Джованни Боккаччо, „Собака на сене” Лопе де Веги и в драме „Мораль пани Дульской” Габриели Запольской (Kultura a pojęcie moralności w utworze „Dekameron” Giovanniego Boccaccia, komedii Lope de Vegi „Pies ogrodnika” i dramacie Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”) oraz licencjat Katarzyna Makulec, studentka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych z wystąpieniem Образ современнoгo рoccиянина в „Рассказах o Родине” Дмитрия Глуховcкoгo (Obraz współczesnego Rosjanina w opowiadaniach Dmitrija Głuchowskiego „Witajcie w Rosji”). Obydwa nasze referaty wygłoszone zostały w drugim dniu konferencji, w języku rosyjskim, w sekcjach poświęconych tradycji i nowoczesności w literaturze powszechnej oraz problemom poetyki utworu literackiego. Uczestniczący w konferencji studenci i doktoranci prezentowali wyniki swoich badań z literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa zarówno w obszarach języka i kultury rosyjskiej, białoruskiej, polskiej jak i niemieckiej. Po prezentacji każdego referatu następowała krótka dyskusja, w której uczestnicy podsumowywali wnioski prelegenta lub stawiali dodatkowe pytania, prosząc autora o rozwianie nasuwających się im wątpliwości (…)