Ogród. Półrocznik humanistyczny, nr 35-38

Pobierz bezpłatnie najnowszy numer półrocznika humanistycznego Ogród w wersji elektronicznej PDF.

Pobierz kwartalnik humanistyczny Ogród
Plik PDF / 696 stron / 17 MB

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści najnowszego wydania półrocznik humanistycznego “Ogród”. Numer 35-38.

Szczegółowy spis treści:

 • Rada Redakcyjna s. 5

Na wstępie

 • Antoni Czyż: O idei pracy zakorzenionej. Trzydzieści lat „Ogrodu” s. 9
 • Antoni Czyż: Lata późne a piękne. O siedleckiej Nagrodzie Złotego Jacka – z melancholią s. 17
 • Violetta Machnicka: „Ogrodowy” poeta. O Jonaszu Kofcie w 30. rocznicę pożegnania autora Ptaków s. 29

Edycje: autorki dawne

 • Małgorzata Borkowska (OSB): Nieznane listy Magdaleny Mortęskiej. Teksty i komentarz s. 79

Edycje: wiek oświecenia i Moliwda

 • Małgorzata Pawlata: Antoniego Kossakowskiego, zwanego Moliwdą, Ułomek wierszów opisujących obraz życia wiejskiego. Tekst i komentarz s. 139

Tadeusz Miciński – w stulecie śmierci

 • Agata Mickiewicz: Jarosław Miciński i polemiki wokół puścizny autora Nietoty. Teksty i komentarz s. 191

Studia i szkice

 • Stanisław Szczęsny: O średniowiecznych polskich pieśniach pasyjnych s. 227
 • Krzysztof Obremski: „Niezgodna zgodność” wspomnień pomarcowych emigrantów. Sabiny Baral Zapiski z wygnania i Lejba Fogelmana Warto żyć s. 259
 • Krzysztof Mazur: Herezja – droga dla nielicznych. Esej o myśleniu s. 281
 • Paulina Walesiak: Antoni Kępiński i jego niezwykła monografia Poznanie chorego s. 307

Język wczoraj i dziś

 • Joanna Sochocka: Pola leksykalno-semantyczne w relacji: język ogólny a środowiskowy. O czasowniku szczekać s. 331
 • Violetta Machnicka, Antoni Czyż: Profesor Halina Wiśniewska (1931-2018) – językoznawca wierny literaturze. [Rec.: Halina Wiśniewska: Polszczyzna w utworach Elżbiety Drużbackiej poetki saskiej (1698-1765). Rozważania lingwistyczno-kulturowe. Lublin 2016] s. 357

In memoriam: Barbara Wachowicz

 • Małgorzata Elżanowska: Basia z Podlasia, „fiołkowa dama”. Barbara Wachowicz (1937-2018) s. 373

Muzyczna, malarska, literacka varietas

 • Magdalena Kożuch: Organy w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei s. 389
 • Stanisław Szczęsny: Mozart, Don Giovanni, ich epoka s. 417
 • Dorota Niedziałkowska: Półrocznik „Witkacy!” – geniusz pięciokrotnie s. 447

Głosy i glossy

 • Violetta Machnicka: Rec.: Stanisław Falkowski: Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów. Warszawa 2018 s. 469
 • Roman Mnich, Danuta Szymonik: Rec.: Serhij Żadan: Drohobycz. Tłum. Jacek Podsiadło. Warszawa 2018 s. 489
 • Violetta Machnicka, Zbigniew Milczarek, Włodzimierz Rudnicki: Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz (epizod łódzki) s. 499
 • Adam Tomasz: Rec.: Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik. Oprac. Luigi Boriello i Raffaelo Di Muro. Kielce 2018 s. 513
 • Barbara Stelingowska: „Prostowanie półprawd, przemilczeń, konfabulacji”. [Rec.: Zdzisław J. Adamczyk: Manipulacje i tajemnice. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego. Warszawa 2017] s. 529

Poetki polskie. Interpretacje

 • Stanisław Szczęsny: Dialog żywiołów – Kamień i muszelka Blandyny Łukomskiej-Świegockiej. Wokół debiutu s. 539

Czytane – feminizm pośród tradycji

 • Elżbieta M. Kur: Czy moralność ma płeć? [Rec.: Zuzanna Radzik: Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół. Kraków 2018] s. 595
 • Wojciech Stanisławski: Troska o gniazdo [Rec.: Małgorzata Borkowska (OSB): Oślica Balaama. Apel do duchownych panów. Tyniec 2018; Justyna Melonowska: Ordo amoris amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie. Warszawa 2018] s. 601

Czytane – pochwały i nagany

 • Antoni Czyż: Cenny tom o mowie dawnych Polek [Rec.: Halina Wiśniewska: Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII. Lublin 2013] s. 611
 • Antoni Czyż: O biografizmie w zgłębianiu mistyki. [Rec.: Wincenty Łaszewski: Boży szaleńcy. Niezwykłe losy polskich mistyków. Warszawa 2018] s. 619
 • Noty i fotografie Autorów s. 631
 • Książki ofiarowane i. kupione Opracował Antoni Czyż s. 651

Informacje od Redakcji

 • Wykaz Recenzentów s. 659
 • Wymagania do druku s. 661
 • Informacja o kolportażu s. 663

List przewodni

Witam Państwa Kolegów Badaczy oraz Współpracowników i Sympatyków periodyku – jak mawiali profesorowie i mistrzowie Janusz Pelc i Zdzisław Libera, których zachowuję w życzliwej pamięci ucznia jako prawdziwe, a nie dęte, autorytety akademickie.

 1. Posyłam w imieniu Redakcji kolejny numer czasopisma „Ogród” (dziś to półrocznik) – w jego wersji cyfrowej jako podstawowej. Warto poczytać, do czego zapraszamy.
 2. Pismo, wedle przyjętych od narodzin (1988) założeń, ogarnia w swych tekstach wiele epok i różne ogniwa kultury. Mamy też nowy dział Język wczoraj i dziś. Nie pociąga nas tłumienie pracy badawczej w klatce jednej wąskiej specjalizacji. Interdyscyplinarność w humanistyce nie budzi w nas lęku. I nie głosimy „jedynej słusznej” metody jako wyłącznie właściwej nauce. Ani też jedynej formy wypowiedzi jako dopuszczalnej
 3. Literaturoznawstwo, a i szerzej: humanistyka, nie zna jednej jedynej metody albo jednego tylko gatunku wypowiedzi naukowej. Stosujemy ich wiele. Zwłaszcza słowa esej nie boimy się i nie traktujemy go jak obelgi, gdyż jest esej w pełni prawomocną formą wypowiedzi także naukowej.
 4. Oczywiste, że taka postawa wzbudzi opór strażników „jedynej słusznej metody”. Będą surowo ją piętnowali jako naganną, bo od piszącego wymaga wiedzy, lecz i lekkości pióra, co nadzorcy rygoru uznają za mylne. Poczynią wyznania, jak bardzo ich „drażni” taki styl.
 5. My jednak pośród barw i tajemnic „Ogrodu”, zgłębianych w toku 30 lat pracy, wybieramy radość pytań i przygód. I mało nas zajmie, mówiąc językiem Tuwima lub Gałczyńskiego, zgroza pedantów. Minął wiek złoty myślenia pozytywistyczno-zalecanego i dokonał się jednak przełom, czego nadzorcy oschłej powagi badawczej dostrzec nie chcą lub nie potrafią, bo im brak empatii wobec literatury lub razi ich jej hardy ludzki wymiar (badacz może być sobą, nie zabiegać o łaskawość lub poklask).
 6. Bez obaw a w pełni świadomi konsekwencji wybieramy wolność pracy badawczej i – radość podjętych dociekań. Mało nas pociąga posępna pedanteria odhumanizowana. A kto sądzi, że uosabia doskonałość naukową, może pozostać pośród tych złudzeń i piętnować albo szydzić lub się obruszać na – obcą mu inność. Powiemy mu jak Aniela Dulska córkom: „Skromność – skarb…”. Nas zajmie studium spraw ludzkich w duchu swobody, jaką głosiło kino lat kontrkultury (Easy Rider Denisa Hoppera lub Antonioni i jego Zabriskie Point) – jednak kulturę poprzez wolność promujące.
 7. Redakcja po dawnemu też pracuje społecznie, co egzotyczne teraz, gdy przeliczalny w punktach badacz ciągle rachuje zawzięcie „opłacalność naukową” niczym maszyna cyfrowa z Bajek robotów Lema. Nadal z własnych prywatnych funduszy wspieramy edycję pisma (oraz inne sprawy naukowe), kosztem zdrowia, leków etc.
 8. Zachowujemy przecież w Redakcji rozsądek i nadal chcemy uzyskać dla pisma punkty parametryczne. Podejmiemy kolejne próby w tej mierze, a da Bóg – przyniesie to efekt policzalny algebraicznie i złotówkowo. A za duchowe wsparcie dziękujemy Państwu z Rady Redakcyjnej.
 9. Redakcja wdzięcznym sercem ujrzy oczyma wyobraźni Kolegów Badaczy wertujących odkryte aleje słów i „rozwidlające się ścieżki” (Borges) między wierszami „Ogrodu”.
 10. Kto zechce, potwierdzi odbiór materiału. Kto nie zechce, nie uczyni tego.

Pozdrawiamy, chwaląc wyobraźnię, radość pracy i wielogłosowość kultury naukowej. Kłaniamy się nisko, po polsku (ale nie jak Broniewski – rewolucji…), życząc Państwu budującej lektury! Antoni Czyż i z nim Redakcja pisma „Ogród”:

 • dr hab. Violetta Machnicka, zastępca redaktora naczelnego
 • mgr Małgorzata Elżanowska
 • kustosz mgr Agata Mickiewicz
 • mgr Stanisław Szczęsny

Warszawa, w styczniu 2021 

Czyż, Machnicka et Szczęsny hanc epistulam scripserunt

„Ogród. Interdyscyplinarny półrocznik humanistyczny”. Wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Kontakt: e-mail: [email protected]; poczta papierowa: ul. Oczapowskiego 10 m. 6, 01-843 Warszawa;  tel. 602 515 562. Strona internetowa: www.ogrod-nauk.pl.