Wciąż o Witkacym głoszą… Nowe dokonania w badaniach nad życiem i twórczością autora Nienasycenia

Stale, od lat okazuje się, że witkacologa nie jest dziedziną badań zamkniętą, jest wciąż żywa, gdyż kolejni badaczy zabierają w tej sprawie głos i nie chcą powtarzać treści Jana Błońskiego, Janusza Deglera, Anny Micińskiej, Konstantego Puzyny. Ich ambicją jest pokazanie, że jeszcze nie wszystko powiedziano, że to, co już powstało należy do przeszłości, a trwające dziś domaga się nowego, innego, świeżego spojrzenia, czytania, uaktualnienia treści znanych, zinterpretowania adekwatnego do teraźniejszości czy nawet obalenie opinii tego znamienitego grona. Dowodem na to są kolejne publikacje, jak chociażby Agnieszki Kałowskiej Witkacy. Etyka, Krzysztofa Dubińskiego Wojna Witkacego, czy inicjatywy, jak półrocznik „Witkacy” Państwowego Instytutu Wydawniczego, które niewątpliwie zasługują na uwagę.

Krzysztof Dubieński: Wojna Witkacego czyli kumbuł w galifetach. Warszawa, Wydawnictwo Iskry, 2015, ISBN 9788324404209, 312 s.
Jedna z nowych publikacji, należąca do Krzysztofa Dubińskiego, dziennikarza i politologa, speca od wojskowości, autora książek i opracowań o najnowszej historii Polski, nie dotyczy twórczości artysty spod Tatr, nie jest publikacją z zakresu literaturoznawstwa czy historii sztuki, tylko jego biografii. Wydawać się może, że publikacja tej kwestii poświęcona jest zupełnie zbędna, gdyż życie Witkacego jest prześwietlone w każdy calu, udokumentowane i zbadane pod każdym kątem i powszechnie znane, więc nie ma potrzeby znów o tym pisać, gdyż będzie to wtórne, gdyż będzie to tylko powtarzanie znanych treści. Dubiński udowadnia, że nic bardziej mylnego. Jego Wojna Witkacego wychodzi naprzeciw tym, którzy zdają sobie sprawę, że jest w biografii autora Szewców coś, co zbywa się zwykle jednym krótkim określeniem, niczego bliżej nie wyjaśniającym i całej reszcie dyletantów, która myślała, że na ten temat wie już wszystko.
Wojna Witkacego czyli kumbuł w galifetach, bo tak brzmi pełny tytuł publikacji, o której mowa, jest monografią poświęconą niewielkiemu odcinkowi życia twórcy, który, mimo że uznawany jest za jeden z ważniejszych momentów, bo przełomowych, to jednak tajemniczy, w istocie zaś znany tylko powierzchownie, nawet wśród witkacologów, na temat którego mnożą się domniemywania i spekulacje. (…)