Adam Tomasz

Adam Tomasz – urodzony 14 III 1971 w Bydgoszczy, absolwent filologii polskiej na dzisiejszym Uniwersytecie Jana Kazimierza. Interesują go teksty będące ekspresją głębokich doświadczeń wewnętrznych, mistyka (szczególnie szkoła karmelitańska: Jan od Krzyża, Edyta Stein, Ruth Burrows). Publikował w „Teologii Politycznej” i „Ogrodzie”.

Rec.: Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik. Oprac. Luigi Borriello, Raffaele Di Muro. Tłum. Krzysztof Stopa

Rec.: Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik. Oprac. Luigi Borriello, Raffaele Di Muro. Tłum. Krzysztof Stopa. Kielce, Wyd. JEDNOŚĆ, 2018. 232 s., ISBN 978-83-7971-11-3. 1. Początek Mistyka, fenomeny mistyczne (stygmaty, lewitacje, lokucje, objawienia) to trudny teren badawczy, szczególnie jak się wydaje nieprzyjazny dla nauk społecznych, które chciałyby na wzór przyrodoznawstwa chlubić się rygorem metodologicznym, czystością zastosowanej metody …

Rec.: Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik. Oprac. Luigi Borriello, Raffaele Di Muro. Tłum. Krzysztof Stopa Read More »

Zapoznane dziedzictwo: Marianna Marchocka

W 1939 roku Karol Górski ogłasza pionierską edycję Żywota Marianny Marchockiej, który określa edytorsko jako Autobiografię mistyczną (autorkę zaś, za dawną francuską wersją jej biografii, jako Annę Marię). Dzieła o wyjątkowej randze, jednego z „nielicznych pism tego rodzaju w skali światowej”, noszącego charakter „pierwszorzędnego źródła psychologicznego”, zawierającego opis ekstazy „niezmiernie rzadki w literaturze mistycznej”, jak …

Zapoznane dziedzictwo: Marianna Marchocka Read More »