Wilhem Coindre

Wilhem Coindre, urodzony 6 XII 1971 w Bourges we Francji. Historyk literatury, romanista, italianista i polonista, nauczyciel.

Nowa monografia o Marii Dąbrowskiej

Nowa monografia o Marii Dąbrowskiej. (Rec.: Ewa Głębicka: Dąbrowska (nie)znana. Szkice. Warszawa, Wyd. Trzecia Strona, 2016, 471 s., ISBN 9788364526428). W przedmowie autorki czytamy, że Szkice są oparte w większości na nieznanych szerzej zbiorach archiwaliów, odwołują się m.in. do sprowadzonego do kraju z inicjatywy prof. Ewy Głębickiej archiwum tłumacza Nocy i dni Leo Lasinskiego, a …

Nowa monografia o Marii Dąbrowskiej Read More »

Zaprzepaszczona szansa. O współczesnej edycji listów jezuickich misjonarzy

Rec.: Tomasz Szyszka: Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej. [Transkrypcja tekstu i komentarz językowy: Stanisław Szczęsny]. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015 („Kościół w Ameryce Hiszpańskiej”, t. 3), 338 s., ISBN 978-83-63266-99-8. Historia Towarzystwa Jezusowego stanowi integralny składnik dziejów nowożytnej kultury europejskiej. Trudno sobie wyobrazić nawet najbardziej …

Zaprzepaszczona szansa. O współczesnej edycji listów jezuickich misjonarzy Read More »