Stanisław Szczęsny

Stanisław Szczęsny (urodzony 8 V 1966) – historyk literatury i krytyk literacki, edytor, wykładowca akademicki, animator kultury dawnej i współczesnej. W roku 1991 ukończył studia dzienne w zakresie filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 1993–1998 odbył studia doktoranckie w zakresie filologii polskiej (Instytut Badań Literackich PAN). Zredagował książkę zbiorową poświęconą osobie, twórczości i głosom na temat recepcji dzieła Kazimierza Świegockiego (Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego studia – szkice – interpretacje. Siedlce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Podlaskiej, 1999). Dla „Ogrodu. Kwartalnika humanistycznego” przygotował jako rozmówca oraz współprowadził rozmowy z takimi osobami jak: Adam Bednarczyk, Alain van Crugten, Krzysztof Czyżewski, Paweł Hertz, Aron Kebedi-Varga, prof. Anna Świderkówna, ks. Jan Twardowski i prof. Karol Zierhoffer. W dorobku badawczym ma ponad 80 publikacji autorskich. Zajmuje się pracą edytorską, dodatkowo wziął bezpośredni udział w przygotowaniu ponad 50. wydawnictw zwartych, broszurowych lub czasopiśmienniczych. Pracuje w PKN Orlen.

Dialog żywiołów – Kamień i muszelka Blandyny Łukomskiej-Świegockiej. Wokół debiutu

1. Późny debiut? Z pojęciem debiutu kojarzymy zazwyczaj stopień niedojrzałości formalnej utworów wynikający z braku pisarskiego doświadczenia autora, który dopiero wstępuje na „scenę” życia literackiego[1]. Na plan drugi lub dalszy schodziłoby np. znaczenie wieku osób publikujących; zdarzają się wystąpienia literackie piszących w wieku młodzieńczym albo dojrzałym, będące dopiero (urzeczywistnionym w biografii, lecz właśnie późniejszym) otwarciem …

Dialog żywiołów – Kamień i muszelka Blandyny Łukomskiej-Świegockiej. Wokół debiutu Read More »

Mozart, Don Giovanni, ich epoka

1. Wyobraźnia i nowy tryumf rozumu Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)… Krytycy piszący o kompozytorze – po wymienieniu podstawowych, choćby niewielu danych o nim: imion, nazwiska, głównych dat w krótkiej biografii, albo wspomnieniu miast, takich jak rodzinny Salzburg, cesarski Wiedeń, Augsburg, wielki Paryż, ukochana Praga, Mediolan, Wenecja, Bachowski Lipsk, także chłodnawy Londyn, czy innych miejsc odwiedzanych …

Mozart, Don Giovanni, ich epoka Read More »

O średniowiecznych polskich pieśniach pasyjnych

O średniowiecznych polskich pieśniach pasyjnych[1] Od początków kulturę polską naznacza i przenika duchowość chrześcijańska, to jest rozpoznanie, rozumienie i przeżycie Chrystusa, który traktowany jest jako Odkupiciel człowieka, Redemptor hominis, jak to określił potem papież Polak, Jan Paweł II, w swej pierwszej encyklice (1979). W toku liturgii Kościoła, ale poprzez prywatną duchowość, wyobraźnia średniowieczna z polską …

O średniowiecznych polskich pieśniach pasyjnych Read More »

Renesansowa muzyka i poezja Sebastiana Klonowica

Trzy koncerty w WarszawieW końcówce 2017 roku dyrekcja i zespół Polskiej Opery Królewskiej zgotowały warszawskim melomanom, sympatykom muzyki dawnej, ale także ludziom starającym się o to, ażeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, niebywałą niespodziankę i zarazem gratkę.W trzech terminach (3-10-17 grudnia 2017) odbyły się koncerty pod tytułem Hebdomas, wykonywane w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy …

Renesansowa muzyka i poezja Sebastiana Klonowica Read More »

Poznańska konferencja pamięci Zofii Zierhofferowej

Różne są przyczyny, dla których pamięć o ludziach nie ginie, bywa wyrazista, albo przynajmniej zatrzymuje się w miejscu. Staje się wtedy ważnym świadectwem w czasie i przestrzeni ludzkiej o wiele dłużej, niż na chwilę, choćby… chwilą była. W sposób szczególny dotyczy to przedstawicieli nauki. Okolicznościowe przypomnienia wyrażają często dopiero dalsze rocznice: pięciolecia, dziesięciolecia, aczkolwiek żalu …

Poznańska konferencja pamięci Zofii Zierhofferowej Read More »

Wśród ciekawych nazw i wyrazów w europejskiej i polskiej przeszłości. Z profesorem Karolem Zierhofferem rozmawia Stanisław Szczęsny

Stanisław Szczęsny: Szanowny Panie Profesorze, Czcigodny i Drogi Wuju. Jakie były początki onomastyki jako nauki ostatecznie należącej do językoznawstwa, ale też z niego celowo wyodrębnionej? A jakie główne etapy jej powstawania? Dlaczego podobna samodzielność, stworzenie czasopism specjalnie przeznaczonych dla tej dyscypliny wiedzy, organizowanie konferencji międzynarodowych, poświęconych właśnie zagadnieniom toponimicznym – wszystko to okazało się w …

Wśród ciekawych nazw i wyrazów w europejskiej i polskiej przeszłości. Z profesorem Karolem Zierhofferem rozmawia Stanisław Szczęsny Read More »